Sobre el nom dels carres i places

(Article publicat al bisetmanari El 9 Nou, el dia 22/09/2017)            A l’hora de retolar els carrers i places, a les grans ciutats, hi ha una reglamentació que intenta regular, amb certa lògica aquesta tasca i, en alguns casos fins i tot, hi ha una comissió d’estudis designada a l’efecte. Se […]